Aansprakelijkheid bestuurders BV?

Bestuurders persoonlijk aansprakelijk?

Eerder hebben wij u geïnformeerd in over de aansprakelijkheidsstelling van bestuurders van een BV. 

Wij hebben hierin aangegeven dat het kan zijn dat de bestuurder van de onderneming zelf aansprakelijk kan worden gehouden voor de betaling van een schuld aan crediteuren.

Op 20 augustus 2014 heeft de rechtbank te Rotterdam zich moeten buigen over de vraag of een bestuurder van een BV persoonlijk aansprakelijk is jegens de schuldeisers van de BV. De bestuurder werd het verwijt gemaakt dat er overgegaan is tot dividend uitkering, terwijl hij wist of behoorde te weten dat hiermee de positie van de schuldeisers ernstig benadeeld zou worden. Dit besluit zou het voortbestaan van de onderneming in gevaar kunnen brengen.

De rechtbank heeft in deze uitspraak een helder criterium geformuleerd aan de hand waarvan beoordeeld dient te worden of een bestuurder al dan niet persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld. De rechtbank overweegt als volgt:
Eiseres is een crediteur van de BV, die de voormalig bestuurders van de BV verwijt dat haar vordering niet is voldaan.

“Voor zover de bestuurders hebben bewerkstelligd of toegelaten dat de BV haar verplichtingen niet nakomt en hem daarvan een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt, bijvoorbeeld omdat hij wist of moest weten dat de door hem bewerkstelligde of toegelaten handelswijze van de BV tot gevolg zou hebben dat deze haar verplichtingen niet zou nakomen, is hij op die grond persoonlijk aansprakelijk jegens de schuldeiser.”   

Wilt u meer weten naar aanleiding van dit nieuwsbericht of heeft u een casus liggen waarin u twijfelt of er sprake is van een dergelijke situatie, neem dan contact op met één van onze specialisten. Zij zitten voor u klaar om u verder te helpen.

Leave a reply