Andere functie werknemer?

Werkneemster weigert ander werk, recht op loon?

Mag een werkgever eenzijdig de functie van een werknemer wijzigen? En heeft de werknemer nog recht op salaris als hij vervolgens weigert het werk uit te voeren? Deze vragen stonden centraal in een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam.

De werkgever voert aan dat de gegeven vervangende werkzaamheden een redelijk voorstel van haar zijde is geweest. Die gewijzigde functie is ontstaan door een verkeerde presentatie en inschatting van de competenties van werkneemster. Het voorstel was bovendien redelijk omdat de aangeboden werkzaamheden bijna dezelfde waren als de bedongen werkzaamheden.

Volgens de werkgever zou de kennis van de werkneemster van de bedrijfseigen software tekort schieten. Aan de werkneemster is wat dit betreft evenwel geen concreet verbetertraject aangeboden zoals een (nadere) cursus. Dit had wel voor de hand gelegen aangezien de werkneemster geen ervaring had met de bedrijfseigen software van de werkgever. Aan de werknemer werd slechts een zeer korte termijn gegeven om verbetering te laten zien.

Het hof komt tot het oordeel dat het voorstel van werkgever om andere werkzaamheden te laten verrichten niet als redelijk kan worden aangemerkt. De werkgever had een andere weg kunnen en moeten bewandelen die tot verbetering van het functioneren van haar werknemer had kunnen leiden, of in elk geval tot een afgewogen oordeel over het functioneren en de mogelijkheden tot verbetering daarvan. De werkgever is dan ook veroordeeld tot doorbetaling van het salaris.

Heeft u een juridisch geschil waar u hulp bij wenst? Neem vrijblijvend contact op met één van onze specialisten. Zij zitten voor u klaar om u verder te helpen.

Leave a reply