Arbeidsovereenkomst of niet?

Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht?

Het is niet altijd even duidelijk of bepaalde,  in opdracht verrichtte, werkzaamheden gekwalificeerd  moeten worden als arbeidsovereenkomst. Een voorbeeld daarvan is deze zaak waar de rechtbank Rotterdam de vraag beantwoord heeft of er sprake was van een arbeidsovereenkomst.

In dit geschil waren de eisers werkzaam als docenten voor gedaagde. De kantonrechter komt tot het oordeel dat er sprake is van een overeenkomst van opdracht.  Deze uitspraak illustreert dat wanneer u gebruik maakt van diensten van een ander, u zich ervan bewust moet zijn dat de naam van  een overeenkomst niet doorslaggevend  is voor de rechtsgevolgen. Van doorslaggevend belang zijn de feitelijke gedragingen over en weer.

Heeft u een juridisch geschil waar u hulp bij wenst? Neem vrijblijvend contact op met één van onze specialisten. Zij zitten voor u klaar om u verder te helpen.

Leave a reply