Artikel 13: meegaan met de tijd

Meegaan met de tijd

Soms kan het voorkomen dat de wet- en regelgeving door verloop van tijd achterhaald is. Dit kan verschillende redenen hebben: innovatie, automatisering etc.

Zo is het ook met artikel 13 van de Grondwet. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een voorstel ingediend inhoudende artikel 13 van de Grondwet aan te passen zodat de communicatievormen, zoals de email en sms ook onder het briefgeheim vallen. Onlangs heeft de Tweede Kamer met het voorstel ingestemd. Nu is het aan de Eerste kamer om zich hierover te buigen.

Deze wijziging zal er toe leiden dat de modernere vormen van communicatie ook de grondwettelijke bescherming van vertrouwelijkheid krijgt. Een ieder zal recht hebben op eerbiediging van zijn brief- en telecommunicatiegeheim.

In het algemeen kan verandering van de wet- en regelgeving juridische gevolgen hebben voor uw bedrijf. Ook kunnen veranderingen binnen het bedrijf uw juridische positie veranderen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de voor uw toepasselijke wet- en regelgeving nogmaals te bekijken om te bezien of uw bedrijf compliant is.

Tegenwoordig wordt er bijvoorbeeld veel per mail gecorrespondeerd. U stuurt nu zelf waarschijnlijk ook meer mailtjes dan brieven. Dat is geen probleem maar heeft u ook een disclaimer of weet u eigenlijk wel of die goed genoeg is? Schroom niet om contact met onze juristen op te nemen. Wij zorgen ervoor dat u een goede disclaimer krijgt die u bij uw mail kunt toevoegen.

Leave a reply