Beslag op onroerende zaken

De gedwongen verkoop van een woonhuis
Niet alleen vorig jaar maar ook dit jaar zullen nog veel huiseigenaren te maken hebben met een gedwongen verkoop van hun woonhuis. Dit kan  verschillende oorzaken hebben. In de meeste gevallen wordt het huis verkocht voor een lager bedrag dan dat de hypotheek hoog is. Dit is een nadeel voor uw debiteur, maar dit hoeft niet altijd te betekenen dat een beslag op de onroerende zaak een zinloze zaak is.

Nouta Westland gerechtsdeurwaarders kan voor u onderzoeken of uw debiteur onroerende zaken op naam heeft staan en indien dit het geval is, ook direct beslag leggen op de van toepassing zijnde onroerende zaken. Dit zorgt ervoor dat uw debiteur bij een onderhandse verkoop de onroerende zaak niet zonder meer kan leveren, zonder dat het beslag is opgeheven. Nu de gedwongen verkopen steeds vaker door middel van een onderhandse verkoop worden ingezet, biedt een beslag op een onroerende zaak een mooie gelegenheid om in onderhandeling te treden met uw debiteur danwel met zijn hypotheekhouder.

Schroom niet langer en geef uw vordering bij ons uit handen. Probeer uw debiteur voor te zijn! Neem contact op met onze ervaren medewerkers voor advies over beslaglegging op onroerende zaken.

Leave a reply