Bijna 30 miljard langs rechters

Uit onderzoek in opdracht van de Raad voor de rechtspraak blijkt dat er per jaar rond de 30 miljard euro in goede banen wordt geleid in de Nederlandse samenleving door rechters. Ter illustratie: 30 miljard euro is ongeveer 4,3 procent van het Bruto Binnenlands Product.

Per rechtbank verschilt het belang behoorlijk, het laagste en het hoogste belang verschilt een factor 6,5 in 2013 (laagst in Limburg met € 185 miljoen en het hoogst in Rotterdam met € 1.212 miljoen). Over het geheel genomen blijkt dat bij de rechtbanken met een grotere afstand tot de Randstad het gemiddeld financieel belang lager ligt.

Aantal zaken

Verder verschilde het totaal aantal zaken per rechtbank behoorlijk. Bij de rechtbank Rotterdam werden de meeste zaken per jaar behandeld (meer dan 64.000 zaken). Hierna kwamen de rechtbank Den Haag en daarna de rechtbanken Midden-Nederland, Gelderland en Amsterdam (meer dan 40.000 zaken per jaar).

Griffierechten 2017

Na vele jaren van tariefstijgingen blijven de griffierechten (de tarieven die de rechtspraak rekent om uw zaak in behandeling te nemen) in 2017 nagenoeg gelijk aan de tarieven van 2016. In een aantal gevallen worden de tarieven zelfs met een gering bedrag verlaagd. Wij staan u ook in 2017 graag weer bij in de rechtszaal! Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of heeft u juridische vragen neem dan contact op met onze ervaren juristen.

Leave a reply