B.V. in oprichting

Elke ondernemer dient bij het oprichten van een onderneming een rechtsvorm te kiezen. Elke rechtsvorm heeft zijn voor- en nadelen. Als het om de B.V. gaat dan wordt deze al snel gelinkt aan de beperkte aansprakelijkheid van de bestuurder, maar hoe zit het precies als de BV nog in oprichting is? Wie is dan aansprakelijk?

In oprichting
Juridisch gezien is een BV pas daadwerkelijk opgericht als de akte van oprichting notarieel is verleden. Hoe zit het dan precies als de onderneming nog niet is opgericht maar wel op naam van de rechtspersoon overeenkomsten worden aangegaan? In de praktijk is het namelijk soms nodig om al overeenkomsten te sluiten voordat de onderneming daadwerkelijk bestaat. Wie is daarvoor aansprakelijk, de BV of de handelende persoon en welke mogelijkheden zijn er?

Aansprakelijkheid
Bij de B.V. in oprichting (BV i.o.) is de persoon die handelt namens de B.V. i.o. aansprakelijk. Dit kan bijvoorbeeld de toekomstige bestuurder zijn. De BV i.o. is namelijk nog geen rechtspersoon en kan niet zelf overeenkomsten aangaan. Dit is in tegenstelling tot de opgerichte en ingeschreven BV dus anders. Het is daarom belangrijk te weten met wie u precies zaken doet.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met één van onze specialisten.

Leave a reply