CBS: laagste aantal faillissementen in acht jaar

cbs-grafiek-aantal-faillisementen-nieuwsbrief-1-nov-2016

Het CBS meldt dat het aantal faillissementen in Nederland opnieuw is gedaald.

Het aantal maandelijkse faillissementen is inmiddels al uitkomen op het laagste aantal sinds 2008! Van de faillissementen die uitgesproken worden zijn de meeste binnen de handel en financiële instellingen. Dit zijn echter ook de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien is het aantal in de horeca en de bouw hoger.

Dalende trend
Het CBS spreekt van een dalende trend. Het aantal uitgesproken faillissementen piekte in mei 2013. In augustus 2015 bereikte het aantal het laagste niveau sinds oktober 2008. Vervolgens wisselden perioden van stijgingen en dalingen elkaar af.
In augustus en september 2016 was het aantal faillissementen lager dan in augustus 2015 en werd het laagste niveau sinds augustus 2008 bereikt. Het aantal faillissementen in de eerste acht maanden van 2016 is bijna een vijfde lager dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Leave a reply