Concurrerende ex-werknemer?

Onrechtmatig concurrerende ex-werknemer?

Er gelden voor een concurrentiebeding twee basiseisen:  er moet sprake zijn van een meerderjarige werknemer en het beding moet schriftelijk worden overeengekomen.

Uit deze kortgedingprocedure is gebleken dat ook zonder een schriftelijk overeengekomen concurrentiebeding de ex-werknemer door het verrichten van bepaalde handelingen onrechtmatig heeft gehandeld jegens de voormalige werkgever.

Kern van het verwijt is dat de ex-werknemer, al dan niet in samenwerking met andere oud-werknemers, door gebruikmaking van vertrouwelijke gegevens van de voormalige werkgever opzettelijk en substantieel afbreuk heeft gedaan aan het bedrijfsdebiet, waardoor de voormalige werkgever schade zou hebben geleden in de vorm van verlies van klanten en het verlies van de kans op verkoop van haar klantenportefeuille. Ongeacht of de ex-medwerker gebonden was aan een concurrentiebeding en/of een relatiebeding is dergelijk handelen op grond van vaste jurisprudentie immers aan te merken als onrechtmatig.

Heeft u juridisch advies nodig of wilt u dat één van onze specialisten naar uw arbeidscontract kijkt, neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Leave a reply