De mogelijkheden van het conservatoire beslag

Direct beslag leggen?

Het Nederlandse beslagrecht heeft internationaal gezien een unieke mogelijkheid. Het is namelijk mogelijk om al beslag te leggen ten laste van uw debiteur voordat de gerechtelijke procedure heeft plaatsgevonden. Het conservatoire beslag. Zo kunt u eerst beslag leggen om vervolgens de inhoudelijke procedure op te starten.

Wanneer een conservatoir beslag?
Een conservatoire beslag is bedoeld om de debiteur de mogelijkheid tot verduistering of wegneming van de verhaalsmogelijkheden te ontnemen. Een regulier incassotraject en de opvolgende gerechtelijke procedure kunnen immers geruime tijd duren. Indien u bang bent dat de verhaalsobjecten door de debiteur gedurende deze tijd worden weggenomen kunt u overgaan tot het laten leggen van één of meerdere conservatoire beslagen.

De procedure
Om conservatoire beslag te leggen is er vooraf toestemming nodig van de voorzieningenrechter. In een verzoek aan de voorzieningenrechter tot het mogen leggen van het beslag wordt de vordering en de vrees voor verduistering van de verhaalsobjecten summier beschreven. De voorzieningenrechter zal het verzoek beoordelen om vervolgens een verlof tot het leggen van het beslag af te geven. Met dit verlof kunnen wij direct beslag voor u leggen waarna de gerechtelijke procedure binnen doorgaans 14 dagen zal moeten worden opgestart.

Wilt u meer informatie over het conservatoire beslag? Onze incassospecialisten helpen u graag!

Leave a reply