De werking van garantie

Wat is de werking van garantie?
De koper van een product heeft recht op een deugdelijk product. Dit is de wettelijke garantie, ook wel conformiteit genoemd. Daarnaast bestaan er ook nog een aantal andere vormen van garantie zoals de fabrieksgarantie en de bijkoopgarantie. U als verkoper van een product kan garantie bieden. Hierdoor geeft u aan dat u vertrouwt op de kwaliteit van uw eigen product.

Hoe biedt u garantie aan?
Garantie dient u schriftelijk aan te bieden. U kunt dit bijvoorbeeld doen door middel van een schriftelijk garantiebewijs. Tegenwoordig is het handig om het garantiebewijs digitaal af te geven.

Wat is de garantietermijn?
Er bestaat geen wettelijke garantietermijn. De garantietermijn is mede afhankelijk van het soort product, de prijs van het product en de te verwachten levensduur van het product. Het wettelijke uitgangspunt is dat de afnemer het product op een gebruikelijke manier voor een bepaalde tijd van het product gebruik kan maken. Dit betekent dus dat als de door u geboden garantietermijn is verstreken, de afnemer nog steeds recht kan hebben op een deugdelijk product. Heeft u hulp nodig bij geschillen rondom de garantietermijn of wenst u verdere informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met onze juristen zodat zij u een passend advies kunnen geven.

Leave a reply