De werking van retentierecht

Retentierecht

Wat doet u wanneer uw klant niet betaalt, terwijl u nog zaken van uw klant onder u heeft? Veel ondernemers realiseren zich niet dat zij door de bewerking van een door de klant aangereikt stuk of object een retentierecht hebben. Juist daarover willen wij het hier hebben.

In de praktijk
We kunnen het onderwerp het best illustreren aan de hand van een autoreparatie.  Een garagehouder kan, mocht de klant de uitgevoerde werkzaamheden niet betalen, in principe deze bewerkte auto onder zich houden totdat er is betaald. Dit is een relatief sterk recht, maar geeft onder de huidige economische omstandigheden wel een stukje zekerheid. U behoudt immers het gehele object dat in zijn totaliteit meestal meer waarde heeft dan de uitgevoerde werkzaamheden.

Een ander voorbeeld is de accountant die de door hem vervaardigde stukken onder omstandigheden onder zich mag houden. Wel zal daarbij een belangafweging dienen plaats te vinden. Het zou zo kunnen zijn dat voor de niet betalende klant de stukken van essentieel belang zijn voor de continuering van zijn onderneming.  Hoe exact te handelen in de diverse gevallen verschilt van geval tot geval. Het is mede daarom van belang dat u gedurende een dergelijke gang van zaken juist en volledig geïnformeerd bent.

Laat u informeren!
Voor diverse disciplines zoals arbeidsrecht, huurrecht en algemeen recht kunnen wij u ondersteuning bieden. Onze juridische dienst biedt u middels gekwalificeerde juristen de juiste ondersteuning. Hiernaast zijn wij als Nouta Westland gespecialiseerd in het incasseren van vorderingen, bij uitblijven van betalingen en bij het opstarten van een gerechtelijke procedure bent u bij ons vanzelfsprekend ook aan het goede adres.

Leave a reply