Debiteur overleden?

Erfgenamen van een debiteur

De Raad voor de rechtspraak plaatst kritische kanttekeningen bij het wetsvoorstel dat erfgenamen van een debiteur moet beschermen tegen onverwachte schulden. In plaats daarvan pleit de Raad voor een stelsel waarin voor erfgenamen alle financiële risico’s zijn afgedekt. 

In het huidige erfsysteem zijn er drie opties. Een erfgenaam kan een nalatenschap volledig aanvaarden (zuivere aanvaarding), beneficiair aanvaarden (alleen als het saldo van baten en schulden positief is) of verwerpen. Als iemand een nalatenschap zuiver aanvaardt, kan het gebeuren dat er later onverwachte schulden opduiken. Als een erfenis eenmaal is aanvaard, betekent dit dat schulden met privé-vermogen van de erfgenaam moeten worden betaald. Het wetsvoorstel dat er nu ligt, regelt dat via de rechter ontheffing kan worden gevraagd.

De Raad pleit er echter voor om, in plaats van de zuivere aanvaarding, de beneficiaire aanvaarding als uitgangspunt te nemen. “Aangenomen mag immers worden dat in de regel niemand met privé-vermogen aansprakelijk gehouden wil worden voor schulden in een nalatenschap.”

Heeft u vragen over schulden van overledenen? Neem vrijblijvend contact op met één van onze specialisten. Zij zitten voor u klaar om u verder te helpen.

Leave a reply