Wat is eigendomsvoorbehoud?

Wanneer u zaken levert zonder daarvoor direct betaald te worden loopt u risico’s. Zeker in deze tijd is het verstandig uw financiële risico’s te beperken. Een eigendomsvoorbehoud opnemen in de algemene voorwaarden kan hierbij wellicht helpen.

Wat is eigendomsvoorbehoud?
Eigendomsvoorbehoud houdt in de praktijk in dat een zaak wordt geleverd maar in eigendom blijft van de leverancier zolang er niet betaald is door de andere contractpartij. Stel dat u een levering onder eigendomvoorbehoud doet aan een afnemer en de afnemer gaat voordat er betaald wordt failliet, is het in beginsel mogelijk om uw eigendomsvoorbehoud tegen de curator in te roepen. Deze zal de zaak dan uit de boedel nemen en aan u retourneren. Zo blijft uw schade beperkt.

Aandachtspunten
Om een eigendomvoorbehoud in te roepen zijn er een aantal punten om rekening mee te houden. Zo moet het o.a. schriftelijk zijn overeengekomen, moet het geleverde te identificeren zijn en mag het geleverde niet verwerkt zijn in, of bewerkt zijn tot, een nieuw product. Bij het schriftelijk overeenkomen van het eigendomvoorbehoud in algemene voorwaarden is het belangrijk dat de algemene voorwaarden daadwerkelijk ter hand zijn gesteld, voorafgaand aan of bij het tot stand komen van de overeenkomst.

Hulp nodig bij het toepassen van het eigendomsvoorbehoud of opstellen van algemene voorwaarden? Neem vrijblijvend contact op met onze juristen.

Leave a reply