Geheimhouding en thuiswerken

Thuiswerkende medewerker beschuldigd van schending geheimhouding

In deze procedure heeft een werkgever een vertrokken werknemer beschuldigd van schending geheimhouding en het stelen van bedrijfsinformatie waardoor de ex-werknemer onrechtmatig gehandeld zou hebben.

De werknemer werkte als recruiter en hield zich bezig met de arbeidsbemiddeling van professionals. Hiervoor werd door hem gebruik gemaakt van een databestand met namen en contactgegevens dat in het bedrijfssysteem te bewerken was. Het is door de werkgever verboden om het databestand aan derden te verstrekken.

Tijdens zijn dienstverband heeft de werknemer het databestand aan zijn privé e-mailadres gestuurd. De werkgever verdenkt de werknemer ervan om tijdens het dienstverband het databestand te hebben doorgespeeld naar een andere voormalig medewerker welke een concurrerende onderneming is gestart. De werknemer voert aan dat hij het bestand slechts heeft doorgestuurd in het kader van de uitoefening van zijn normale werkzaamheden (thuiswerken).

De rechter oordeelt dat er geen grond is waarop niet zou zijn toegestaan om aan zijn werkgever toebehorende bestanden naar zijn privé e-mailadres te verzenden. Het is aan de werkgever om in het kader van de dienstbetrekking regels hieromtrent te stellen en toe te zien op de naleving hiervan.

Heeft u een juridisch geschil waar u hulp bij wenst? Neem vrijblijvend contact op met één van onze specialisten. Zij zitten voor u klaar om u verder te helpen.

Leave a reply