Wel of niet gestolen?

Een goed dat niet toebehoorde aan een ander, is niet gestolen

In de categorie ‘open deur’ lijkt deze uitspraak hoog te gaan eindigen, toch is deze uitspraak niet afkomstig van aan de borreltafel, maar van ons hoogste rechtscollege de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft zich in deze zaak namelijk moeten buigen over de diefstal van een fiets!

De rechtbank en het gerechtshof hebben in eerste instantie geoordeeld dat de verdachte schuldig was aan de diefstal van een fiets. Het gerechtshof heeft daarbij overwogen dat o.a. de omstandigheden waaronder en de locatie waar de fiets is aangetroffen (voor een verzorgingstehuis) met zich meebrengen dat de eigenaar van deze fiets daar geen afstand van heeft gedaan en dus dat de verdachte de fiets heeft gestolen.

De Hoge Raad oordeelt dat wanneer een goed wordt weggenomen dat ten tijde van het wegnemen niet toebehoort aan een ander, er geen sprake kan zijn van diefstal.  Dat de fiets voor een verzorgingshuis geparkeerd stond is onvoldoende om aan te nemen dat er sprake is geweest van diefstal, nu het gerechtshof onbesproken heeft gelaten dat de fiets volgens de verdachte oud was, niet op slot stond en lekke banden had, aldus de Hoge Raad.

Dit voorbeeld toont aan dat zelfs de oude verlaten roestige fiets die we allemaal wel kennen, onderwerp kan vormen voor een gerechtelijke procedure tot aan ons hoogste rechtscollege. Wanneer u nu ook loopt met een kwestie, maar deze nog niet uit handen gegeven heeft omdat u bang bent dat deze kwestie te klein zou zijn, schroom dan niet om contact op te nemen met ons kantoor. Dit voorbeeld toont namelijk aan dat zelfs de Hoge Raad zich soms over kleine zaken moet buigen.

Leave a reply