Het nieuwe concurrentiebeding

Rechter schorst ‘oud’ concurrentiebeding

Per 1 juli jl. zijn er meerdere veranderingen doorgevoerd in het arbeidsrecht. Zo is het niet meer toegestaan om bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een concurrentiebeding op te nemen, tenzij een beding daadwerkelijk noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Onlangs is er een uitspraak geweest in een geschil tussen de werkgever en haar ex-werknemer over een in een tijdelijke arbeidsovereenkomst opgenomen concurrentiebeding, overeengekomen vóór 1 juli 2015. De rechter heeft hierin geoordeeld dat de werkgever onvoldoende heeft onderbouwd en aannemelijk gemaakt welk zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zij met het vastleggen en het handhaven van dit concurrentiebeding wenst te beschermen.

Dat de werkgever het zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang moet onderbouwen en aannemelijk moet maken, vloeit voort uit de per 1 juli 2015 gewijzigde wet. Ondanks dat volgens het overgangsrecht op deze zaak het “oude” recht nog van toepassing is, mag de inmiddels gewijzigde maatschappelijke opvatting, die ten grondslag ligt aan voormelde wetswijziging, naar het oordeel van de rechter bij de belangenafweging worden betrokken!

Heeft u een juridisch geschil waar u hulp bij wenst? Neem vrijblijvend contact op met één van onze specialisten. Zij zitten voor u klaar om u verder te helpen.

Leave a reply