Huurachterstand

Huurachterstand

Niets is zo vervelend als een wanbetalende huurder of een huurder die slecht omgaat met uw eigendommen. Om erger te voorkomen is het, zeker in de huidige economische situatie, zaak dat u bij huurachterstand tijdig maatregelen neemt tegen wanbetalers en slechte huurders. U heeft recht op de huurpenningen en de huurder heeft de plicht zorgvuldig met uw eigendommen om te gaan.

Direct bezoeken
Wij bezoeken uw wanbetalende huurder direct. Dus geen briefjes, die heeft u immers zelf al verzonden. Deze directe aanpak heeft als voordeel dat wij een helder beeld van de situatie krijgen en de ervaring leert dat vreemde ogen dwingen. Wij kunnen u om deze reden beter informeren en u vooraf een inschatting geven van de zaak. Ook heeft deze aanpak als voordeel dat er eerder succesvolle (en kostenbesparende) betalingsregelingen tot stand kunnen komen. Indien uw huurder niet direct betaalt staan wij u gedurende het gehele traject met raad en daad bij. Onze juristen verzorgen het gerechtelijke traject waarin wij  uw wanbetaler dagvaarden. Onze executiespecialisten staan u vervolgens bij in het traject waarin wij uw vordering incasseren met als uiterste pressiemiddel het ontruimen van de wanbetalende huurder.

Leave a reply