Huurder in detentie ontruimen?

Huurder in detentie

De vraag in deze procedure is of het juist is dat de huurder zijn hoofdverblijf gedurende een bepaalde periode niet in de gehuurde woning heeft gehad. Vervolgens moet er beoordeeld worden of hij daardoor tekort is geschoten in zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst en of dit de ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt.  

Allereerst rijst de vraag of de huurder zijn hoofdverblijf elders heeft (gehad). Het antwoord op die vraag wordt niet alleen bepaald door de intentie van de huurder, maar ook door de concrete feiten en omstandigheden. Vast staat dat de huurder in verband met zijn detentie gedurende twee periodes in totaal meer dan 18 maanden niet zelf in de door hem gehuurde woning heeft gewoond. Het hof acht deze periode van niet-gebruik voldoende lang om te concluderen dat de huurder gedurende deze periode zijn hoofdverblijf elders had.

Het hof oordeelt dat de huurder zich door het niet zelf gebruiken van de woning niet heeft gedragen als goed huurder. De huurder is derhalve tekort geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst. De gevorderde ontbinding en ontruiming zal daarom worden toegewezen.

Heeft u vragen over een huurovereenkomst? Neem vrijblijvend contact op met één van onze specialisten. Zij zitten voor u klaar om u verder te helpen.

Leave a reply