Als uw geld weg blijft, wat is dan het incassotraject?

Bij Nouta begrijpen wij dat u liever geen zaken wilt doen met een gerechtsdeurwaarder, echter is dit in sommige gevallen onvermijdelijk. Niet betalende klanten kosten u geld, veel geld!
In de praktijk blijkt dat in de meeste gevallen te lang wordt gewacht met het uit handen geven van een vordering.

Aanmanen

U kunt uw vordering, na het verstrijken van de fatale termijn uit uw laatste ingebrekestelling, bij ons indienen. Na ontvangst van uw incasso opdracht wordt er een dossier aangelegd en zullen wij uw debiteur sommeren voor de hoofdsom, (wettelijke) rente en incassokosten.
Bij een vordering van € 1.000,00 of meer wordt de 1e aanmaning persoonlijk uitgereikt door de deurwaarder, het zogeheten sommatie exploot. Vanaf dat moment is het van belang dat alle correspondentie via ons verloopt.

Wij hanteren een strak agendabeheer waardoor sommatiebrieven tijdig worden verstuurd, we monitoren een eventuele betalingsregeling en behandelen het verweer dat uw debiteur voert. Indien geen tijdige betaling volgt gaan wij snel over tot de gerechtelijke fase en wordt de dagvaarding opgesteld.

Om uw zaak zo goed mogelijk in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij, indien aanwezig, graag de onderstaande stukken.
•    Een kopie van de factu(u)r(en);
•    Een kopie van de door u verstuurde herinnering(en);
•    Alle relevante correspondentie tussen u en debiteur;
•    Een kopie van de (ondertekende) overeenkomst tussen u en debiteur;
•    Uw algemene voorwaarden;
•    Ingevuld opdrachtformulier Nouta Gerechtsdeurwaarders.

Gerechtelijke procedure

Indien uw debiteur niet tijdig betaald stellen wij een dagvaarding op welke door de deurwaarder naar het adres van de debiteur wordt gebracht. De dagvaarding wordt vervolgens aangebracht bij de rechtbank. Uw debiteur heeft de mogelijkheid om verweer te voeren bij de rechtbank. De ervaren juristen van Nouta Westland staan u bij tijdens de juridische procedure, zij stellen in overleg met u stukken op en gaan met u mee als de rechter bepaalt dat partijen voor hem dienen te verschijnen. De rechter zal vervolgens uitspraak doen in uw zaak.

Betekening en beslaglegging

Indien wij de uitspraak van de rechter, het vonnis, hebben ontvangen, wordt deze door de deurwaarder aan uw debiteur betekend. Vervolgens heeft uw debiteur een wettelijke termijn van 2 dagen om aan de inhoud van het vonnis te voldoen. Dit gebeurt zelden vrijwillig.
Als niet binnen de gestelde termijn van 2 dagen aan de inhoud van het vonnis wordt voldaan, zullen wij het vonnis ten uitvoer leggen. Wij kunnen beslag leggen op gelden (inkomsten uit arbeid en/of uitkering) of zaken (zoals inboedel, auto, woning, bankrekeningen etc.).

Informatie
Wij zijn graag bereid u van meer informatie te voorzien. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via 0174-298540 of info@noutawestland.nl.  Wij zijn u graag van dienst!