Naast onze directe opdrachtgevers leveren wij ook losse dienstverlening voor indirecte opdrachtgevers zoals advocaten en incassobureaus. U kunt al uw exploten aanleveren en deze worden zo spoedig mogelijk betekend door onze gerechtsdeurwaarders. Daarnaast kunt u ons de opdracht geven om de exploten zelf te laten opstellen.

De aandacht ligt bij ons vooral op het nauwe contact en onderling overleg met u. U heeft een één aanspreekpunt en houdt daardoor overzicht. Wij bieden u a-la-carte advies aan. Dit gebeurt door overleg met onze gerechtsdeurwaarder, onze vaste contactpersoon en u. Wij vragen wat uw wensen zijn en zullen hier op inspelen.

Neem contact met ons op!