Wat weet u van uw debiteur?

Informatie over uw debiteur

Nadat de rechter uw vordering heeft toegewezen en het vonnis aan uw debiteur is uitgereikt, kan de gerechtsdeurwaarder beslag leggen. Zo kan er onder andere beslag worden gelegd op bankrekeningen, onder werkgevers/ opdrachtgevers en op (on)roerende zaken. U kunt ons helpen om snel en doeltreffend te werk te gaan, door de bij u bekende informatie met ons te delen.

Welke informatie is er bij u bekend?
Naast alle informatie die wij kunnen achterhalen zult u in sommige gevallen zelf bekend zijn met gegevens van uw debiteur, die bruikbaar kunnen zijn voor het incasseren van uw vordering. Indien er bijvoorbeeld een bankrekening van uw debiteur bekend is kunnen wij achterhalen bij welke bank uw debiteur bankiert en gericht op deze bankrekening beslag leggen. Dit geldt ook indien u bekend bent met werkgevers of klanten van uw debiteur. Wanneer uw debiteur een werkgever heeft kunnen wij beslag leggen op (een deel van) het salaris, bij een debiteur die als zelfstandige werkzaam is kunnen wij beslag leggen onder de klanten van de debiteur. Ook als u weet dat uw debiteur waardevolle spullen bezit vernemen wij dit graag.

Overleg
Heeft u vragen over de mogelijkheden in de executiefase van een dossier of wilt u weten wat de mogelijkheden zijn met de door u behaalde vonnissen kunt u contact opnemen met één van onze ervaren specialisten.

Leave a reply