Ingebrekestelling is niet altijd vereist

Schriftelijk in gebreke stellen is niet altijd noodzakelijk

Zoals het in deze rechtszaak heeft afgespeeld, is naar het oordeel van het Gerechtshof de gedaagde partij in verzuim, ondanks het ontbreken van een schriftelijke ingebrekestelling.

Het geschil
Partijen zijn overeengekomen om gezamenlijk videopanelen te gaan exploiteren.  De eisende partij heeft enkele malen de gedaagde partij verzocht om de panelen ter beschikking te stellen, echter deze werden niet afgegeven, ook niet na de kort gedingprocedures. Uiteindelijk is de overeenkomst ontbonden. De eisende partij vordert schadevergoeding, echter de gedaagde partij  beroept zich op het ontbreken van een ingebrekestelling.

Ingebrekestelling
Het Gerechtshof heeft hierop geoordeeld dat gelet op de vastgestelde feiten, waaronder de kortgedingprocedures die er zijn gevoerd om de panelen in handen te krijgen, naar redelijkheid en billijkheid een expliciete schriftelijke mededeling achterwege kon blijven. De gedaagde partij is in verzuim gekomen zonder ingebrekestelling. Uit die gevoerde procedures kon de gedaagde partij immers opmaken dat er afgifte van de panelen werd verlangd.

Dus: een ingebrekestelling is niet altijd noodzakelijk. Twijfelt u of uw debiteur in gebreke gesteld moet worden, schroom niet om uw zaak aan ons voor te leggen. Voor vragen kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met één van onze ervaren specialisten. Zij zullen u van een passend advies voorzien.

Leave a reply