Laat uw bedrijfsverlies niet verdampen!

Bedrijfsverlies in het verleden?

Heeft u met uw onderneming in het verleden een verlies geleden, dan kunt u dit verlies verrekenen met winsten die behaald worden in de toekomstige jaren of met de winsten die zijn behaald in voorgaande jaren. Een bedrijfsverlies dat niet tijdig is verrekend met een winst verdampt. U kunt maatregelen nemen om te voorkomen dat een verlies definitief wordt.

De mogelijkheden
Het verrekenen van een verlies met winst van andere jaren hangt wel af van de rechtsvorm van de onderneming. Heeft uw bv een verlies geleden dan is dit verlies als volgt verrekenbaar:

  • met de belastbare winst uit het voorgaande jaar (carry-back);
  • met de winsten uit de komende negen jaar (carry-forward).

Bent u ondernemer in de inkomstenbelasting dan kunt u een verlies verrekenen in box 1 met positieve inkomsten uit de drie voorafgaande jaren en de negen volgende jaren.

Winst creëren
Omdat het verrekenen van het verlies aan termijnen gebonden zit zijn er wellicht mogelijkheden om eventueel dit jaar nog winst naar voren te halen. Hierbij kunt u denken aan het versnellen van een voorgenomen verkoop van een bedrijfsonderdeel. Behaalt u daarmee namelijk een winst dan kunt u hiermee nog openstaande verliezen verrekenen. Op deze manier voorkomt u dat u wellicht onnodig veel belasting betaalt!

Leave a reply