Maakt u back-ups?

Absolute nachtmerrie voor elke ondernemer of organisatie: geen back-ups

De computerservers begeven het en het blijkt dat er geen back-ups van uw (bedrijfsgevoelige) gegevens bestaan. Deze nachtmerrie werd echter werkelijkheid voor een bedrijf uit Purmerend. Medio september 2006 crashte de server ten gevolge waarvan een zeer grote hoeveelheid data als definitief verloren moest worden beschouwd.

Het bedrijf liet het er echter niet bij zitten en stelde de leverancier van de server aansprakelijk voor een bedrag van ruim € 400.000,00 aan geleden schade. Het leidde uiteindelijk tot een procedure bij het gerechtshof in Amsterdam. Het gerechtshof moest zich hierin o.a. buigen over de vraag of er op de leverancier van de server een zorgplicht rust voor de aanwezigheid van een volledige back-up.

Het gerechtshof komt tot de conclusie dat deze stelling te algemeen is en daarom niet gevolgd kan worden. Uitgangspunt moet zijn de tussen partijen gesloten overeenkomst, aldus het gerechtshof. Nu uit de overeenkomst niet is gebleken (althans onvoldoende) dat hieruit een verplichting volgt voor de leverancier van de server om voor back ups zorg te dragen, kan dit niet zonder meer worden aangenomen.

De ondernemer uit Purmerend bleef dan ook met lege handen en een enorme schadepost achter. Ook dit schrijnende voorbeeld toont weer aan dat een ‘ongeluk’ in een klein hoekje kan zitten en enorme gevolgen kan hebben, terwijl dit waarschijnlijk met een betrekkelijk eenvoudig op te nemen bepaling in de overeenkomst voorkomen had kunnen worden.

Heeft u een juridisch geschil waar u hulp bij wenst? Neem vrijblijvend contact op met één van onze specialisten. Zij zitten voor u klaar om u verder te helpen.

Leave a reply