Met misdrijf op google?

Hoe vindbaar wilt u zijn via Google?

In hoeverre mogen er gegevens over u wereldwijd online te vinden zijn? Zou u het als een probleem ervaren als er via Google informatie over u te vinden zou zijn?

In deze procedure wilde de eisende partij dat Google de zoekresultaten over hem en een misdrijf dat hij in het verleden heeft begaan zou verwijderen. De eisende partij is van mening dat de informatie verwijderd moet worden op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en het arrest Costeja van het Europees Hof. In dit arrest heeft het Hof bepaald dat men alleen zich kan verzetten tegen het tonen van zoekresultaten die ‘irrelevant’ ‘buitensporig’ of ‘onnodig diffamerend’ zijn.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de eisende partij onvoldoende heeft onderbouwd dat de zoekresultaten ‘buitensporig’ of ‘onnodig diffamerend’ zijn. Daarnaast is de rechter van oordeel dat negatieve publiciteit ten gevolge van een ernstig misdrijf juist wel blijvende relevante informatie is. Google is dus niet gehouden om de gegevens te verwijderen.

Heeft u een juridisch geschil waar u hulp bij wenst. Neem vrijblijvend contact op met één van onze specialisten. Zij zitten voor u klaar om u verder te helpen.

Leave a reply