Nieuwe vennoot, oude schulden?

Bent u vennoot?

Op grond van de wet is in beginsel elke vennoot van een vof of maatschap hoofdelijk aansprakelijk. Dit roept echter ook wat vragen op. Zijn nieuwe vennoten bijvoorbeeld aansprakelijk voor reeds bestaande schulden? Deze vraag wordt in rechtspraak en literatuur verschillend beantwoord. Op 15 maart 2013 heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over aansprakelijkheid in geval van een maatschap. Hieruit wordt duidelijk dat nieuw toegetreden vennoten niet zomaar aansprakelijk hoeven te zijn voor de reeds bestaande schulden. De rechtbank leidt uit bovenstaande uitspraak af dat de Hoge Raad voor persoonlijke aansprakelijkheid van vennoten voldoende vindt:

  1. Dat na toetreding van de vennoot een deel van de (gestelde) schuld is ontstaan;
  2. Dat na toetreding van de vennoot de opdracht is aanvaard.

Of vennoten persoonlijk iets met de opdracht te maken hebben gehad, is niet van belang. De rechtbank ziet geen aanleiding om te veronderstellen dat de situatie van een vof op dit onderdeel relevant verschilt van die van een maatschap.

Voor vragen over aansprakelijkheid kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met één van onze specialisten.

Leave a reply