Non-conformiteit

Weet wat u koopt

Onlangs heeft het Hof in een rechtszaak zich moeten buigen over non-conformiteit. Non-Conformiteit houdt in dat een zaak niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst en de aard van de zaak mocht verwachten.

In dit voorbeeld stelt de koper van een auto dat deze niet voldeed aan hetgeen hij mocht verwachten en ontbindt op grond hiervan de overeenkomst.

De Hoge Raad heeft eerder bepaald dat indien de verkoper weet dat met de auto aan het verkeer zal worden deelgenomen terwijl deze een gevaar voor de verkeersveiligheid oplevert omdat er sprake is van een gebrek dat niet op eenvoudige wijze kan worden ontdekt en hersteld, de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt. De overeenkomst is door de koper rechtmatig ontbonden.

Welke partij u ook zal zijn bij het aangaan van een overeenkomst of een bestaande overeenkomst, het is uitermate van belang te weten hoe u er juridisch voor staat. Waar dient u op te letten, welke juridische consequenties zijn er etc.

Heeft u een juridische kwestie waar u niet uitkomt? Neem vrijblijvend contact op met één van onze specialisten. Zij zitten voor u klaar om u verder te helpen.

Leave a reply