Debion Declaratievoorziening
Kosten maximalisatie bij WSNP, faillissement of overlijden van de schuldenaar. Tarief op offertebasis.

Depotbeleid in eerste aanleg*
Vorderingen < € 3.000,- 20% van de hoofdsom, minimaal € 30,- per depot storting.
Vorderingen tussen € 3.000,- en € 10.000,- 15% van de hoofdsom.
Vorderingen > € 10.000,- 10% van de hoofdsom.

* afhankelijk van de vigerende wet- en regelgeving danwel de bewaarpositie van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer op elk gewenst moment een aanvullend depot vragen. Dit kan zowel op dossier- als op portefeuilleniveau worden gevraagd.

Schuldenaarstarieven
De tarieven van de ambtshandelingen (Btag) worden gepubliceerd op de website van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders www.kbvg.nl. De incassokosten worden bepaald in het rapport voorwerk II en in de wet incassokosten, o.a. te raadplegen op http://www.rechtspraak.nl.

Uurtarieven
Reguliere uurtarief:            € 120,- per uur
Advocatuur:             vanaf € 135,- per uur
Notariaat:                 vanaf € 135,- per uur

Spoedinterventie
Drie uur á € 99,- te vermeerderen met de reistijd conform Google Maps.

Salaris gemachtigde
€ 99,00 per uur, waarvan mogelijk verhaalbaar hetgeen bij vonnis wordt bepaald.**

Compliance opslag
0,9732 % van de hoofdsom

  Kosten: Mogelijk
verhaalbaar**
Debiteuren bezoek,
zonder opvolging
€ 75,00 n.v.t.
Sommatie-exploot € 95,00 n.v.t.
Exploot van aanmaning € 95,00 € 69,28
Exploot inleiding arbitrage € 95,00 € 69,28
Exploot van stuiting € 95,00 € 69,28

Incassokosten
15% van de hoofdsom, waarvan mogelijk verhaalbaar:**

Business to business
Hoofdsom en rente t/m 250,- euro € 37,-
Hoofdsom en rente t/m 500,- euro € 75,-
Hoofdsom en rente t/m 1.250,- euro € 150,-
Hoofdsom en rente t/m 2.500,- euro € 300,-
Hoofdsom en rente t/m 3.750,- euro € 450,-
Hoofdsom en rente t/m 5.000,- euro € 600,-
Hoofdsom en rente t/m 10.000,- euro € 700,-
Hoofdsom en rente t/m 20.000,- euro € 800,-
Hoofdsom en rente t/m 40.000,- euro € 1.000,-
Hoofdsom en rente t/m 100.000,- euro € 1.500,-
Hoofdsom en rente t/m 200.000,- euro € 2.500,-
Hoofdsom en rente t/m 400.000,- euro € 3.500,-
Hoofdsom en rente t/m 1.000.000,- euro € 4.500,-
meer € 5.500,-

Business to consumer
Hoofdsom % Min. € Max.€
Eerste € 2.500,- 15% 40,- 375,-
Volgende € 2.500,- 10%   625,-
Volgende € 5.000,- 5%   875,-
Volgende € 190.000,- 1%   2.775,-
Restant  € 200.000,- 0,50%   6.775,-

Uitkoopkosten
€ 210,‐ per dossier.

Afwikkelkosten 
5% van het belang 

Verschotten Onverhaalbare
handelingskosten
Mogelijk verhaalbaar**
GBA €     4,00 €     1,69
KvK €     6,00 €     4,57
Kadaster €     6,00 €     4,22
RDW €     6,00 €     1,59
Raadplegen DBR €     4,00 €     1,66
DBR overig €     3,00 €     0,00
SNG (UWV) €     5,00 €     1,85
SNG (E-voi) €     5,00 €     2,53
Griffierecht

zie www.kbvg.nl

**De mogelijke verhaalbaarheid van de genoemde bedragen is afhankelijk van een eventuele gerechtelijke uitspraak in uw dossier.

Afhankelijk van de vigerende wet- en regelgeving kan het noodzakelijk zijn om de tarieven tussentijds te wijzigen. Opdrachtnemer behoudt zich dan ook het recht voor om op elk moment wijzigingen door te voeren in bovengenoemde tarieven.

Hoewel Nouta met de uiterste zorg haar documenten opstelt, aanvaardt Nouta geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van haar documenten. De gebruiker van de documenten is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op basis van de documenten. De gebruiker van de documenten kan hieraan geen rechten ontlenen. Raadpleeg bij twijfel altijd eerst één van onze specialisten of de documenten nog actueel zijn en/of van toepassing op uw situatie.

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld u aan voor onze nieuwsbrief
ErrorHere