Omzetverlies door het gehuurde?

Omzetverlies

De huurder van een bedrijfspand voert aan dat zij omzetverlies lijdt doordat de bedrijfsruimte geen goede en betrouwbare uitstraling heeft waardoor passanten de bedrijfsruimte niet binnengaan. Om meer klanten uit de passantenstroom in en nabij het winkelcentrum aan te trekken, dient de uitstraling van de bedrijfsruimte te worden verbeterd. De verhuurder wijst erop dat de huurder bij het aangaan van de overeenkomst bekend was met de ligging van de bedrijfsruimte. Voorts betwist de verhuurder dat het gewijzigde voorstel voor de gevelreclame tot meer klanten in de bedrijfsruimte leidt.

De huurder vordert verlaging van de huurprijs omdat het weigeren van de nieuwe gevelreclame een gebrek van de verhuurder zou zijn. De rechter is van mening dat de verhuurder bij haar toestemming onder meer rekening heeft te houden met de belangen van haar andere huurders in het winkelcentrum en het effect dat de gevelreclame op de uitstraling van het winkelcentrum kan hebben. Gelet op hetgeen partijen contractueel zijn overeengekomen, komt aan de verhuurder in beginsel een grote vrijheid toe al dan geen toestemming te geven voor de gevelreclame.

De rechter heeft geoordeeld dat er geen sprake is van een gebrek, de vordering tot huurverlaging is dan ook afgewezen. De huurder zal tot het eind van de huurovereenkomst de overeengekomen huurprijs moeten voldoen.

Heeft u een geschil met uw huurder of verhuurder? Neem vrijblijvend contact op met één van onze juristen. Wij zijn u graag van dienst.

Leave a reply