Onderbewindstelling

In Nederland is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om meerderjarigen te beschermen door middel van een onderbewindstelling.

De criteria zijn: “indien een meerderjarige tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen door lichamelijke of geestelijke toestand of het hebben van problematische schulden”. De rechter bepaalt per geval of hiervan sprake is.

Recent heeft een kantonrechter ter zitting geoordeeld dat er geen wettelijke grond aanwezig is om een beschermingsbewind in te stellen. De verzoeker beheerst de Nederlandse taal niet goed waardoor hij problemen heeft bij het regelen van zijn financiën in Nederland. Door de stress die hierbij ontstaat kan hij zijn financiële zaken niet meer behartigen.

Problematische schuld?

Deze toestand is volgens de rechter niet te kwalificeren als een geestelijke toestand zoals bedoeld in de wet. Daarnaast is een schuld van € 1.600,00 in dit kader niet aan te merken als een problematische schuld. Verder heeft de rechter opgemerkt dat in Nederland velen rondlopen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen waardoor ze niet in staat zijn om hun financiële zaken op orde te hebben, ondanks de hulp van verschillende instanties. Maar volgens de rechter is het niet de bedoeling van de wetgever geweest om voor deze personen een beschermingsbewind in te stellen.

Heeft u in uw debiteurenbestand klanten die hun administratie ook niet op orde hebben waardoor ze uw facturen niet voldoen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Wij zijn u graag van dienst!

Leave a reply