Oneerlijke incassopraktijken?

ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) meldt de start van een voorlichtingscampagne om consumenten weerbaar te maken tegen oneerlijke praktijken in de incassobranche. Onder het motto ‘Incasso? Betaal, maar alleen als het klopt’ roepen ACM en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) consumenten op in actie te komen tegen onterechte, onjuiste of agressieve incasso’s.

Wat is er aan de hand?
ACM heeft de incassosector onderzocht omdat consumenten veel problemen meldden bij ConsuWijzer. ACM heeft drie problemen vastgesteld bij commerciële incassobureaus en ondernemers die zelf incasseren. Zij overtreden de regels als zij: onterechte vorderingen innen (bijvoorbeeld bij ongevraagde vervolgzendingen), te hoge invorderingskosten rekenen en/of ontoelaatbare druk uitoefenen (dreigen met maatregelen die zij niet mogen nemen, zoals beslaglegging).

Incassobureau of gerechtsdeurwaarder?
Bij het laatste punt komt het regelmatig voor dat incassobureaus dreigen met maatregelen die alleen door een gerechtsdeurwaarder uitgevoerd kunnen en mogen worden. Er zit namelijk een groot verschil in de bevoegdheden van een incassobureau en de bevoegdheden van een deurwaarderskantoor!

In tegenstelling tot incassobureaus hebben wij als deurwaarderskantoor een wettelijke status en moeten wij wél voldoen aan veel wet- en regelgeving om een juiste handelswijze te waarborgen. Wij kunnen na het incassotraject direct voor u dagvaarden, de gerechtelijke procedure voeren en zonodig beslag leggen om betaling van uw vordering daadwerkelijk af te dwingen.

Leave a reply