Bij oninbare vordering sneller BTW terug

Sneller btw terug bij oninbare vordering

Momenteel ligt er een plan klaar om per 1 januari 2017 de procedure voor de BTW teruggave bij oninbare vorderingen te wijzigen. Ondernemers vinden de huidige procedure vaak ingewikkeld en tijdrovend.  Het doel van de nieuwe procedure is dan ook om de BTW teruggave sneller en eenvoudiger te regelen.

Ondernemers krijgen eerder zekerheid over een eventuele teruggave van de al afgedragen BTW.  Zo moet het bijvoorbeeld mogelijk worden om de teruggave te verrekenen met de BTW aangifte. Er hoeft dus geen apart verzoek meer gedaan te worden. Hiernaast ontstaat het recht op een teruggave nadat een factuur één jaar na de opeisbaarheid nog steeds onbetaald is. Wordt een factuur na teruggave alsnog voldaan, dan moet de BTW alsnog worden afgedragen.

Wij zullen de ontwikkelingen voor u in de gaten houden en zodra de wijzigingen daadwerkelijk ingaan u verder informeren. Heeft u vragen over dit onderwerp neem dan contact op met onze ervaren juristen. Wij staan u graag bij met praktisch advies.

Leave a reply