Ontbinden huur wegens hennep?

Ontbinding huurovereenkomst wegens hennep?

De verhuurder vordert ontbinding van de huurovereenkomst met de huurder nadat is gebleken dat de huurder een aantal hennepstruiken in de tuin heeft geplant. In de hierop volgende procedure heeft de huurder als meest verstrekkend verweer aangevoerd dat de woorden “in het gehuurde” in de algemene voorwaarden moet worden begrepen als “in de woning zelf” en dus niet mede als in de tuin bij de woning. In de huurovereenkomst is het gehuurde echter omschreven als “de woning, inclusief eventuele aanhorigheden (…) een en ander hierna te noemen: het gehuurde.”
Het Hof oordeelt dat onder aanhorigheden ook de tuin moet worden gerekend. Hiernaast voert de huurder onder andere het verweer dat er geen sprake was van bedrijfsmatige teelt, nu er slechts sprake is van teelt van vijf planten, hetgeen strafrechtelijk wordt gedoogd. Het hof overweegt dat in dit geval geen sprake is geweest van de teelt van vijf hennepplanten in potten in de woning, maar van de teelt van vijf “hennepstruiken” of “hennepbomen” met een aanmerkelijk grotere omvang dan gebruikelijk is. Verder heeft de huurder aangevoerd dat bij de teelt geen gebruik is gemaakt van apparatuur zoals verwarming, zodat geen sprake was van risico’s in verband met elektriciteitsverbruik, en dat ook overigens geen sprake was van risico’s voor de woning zelf, nu de teelt in de tuin plaatsvond. Die omstandigheden laten echter onverlet dat bij de teelt van vijf grote hennepbomen in de achtertuin sprake is van risico’s op het ontstaan van stankoverlast, vrees voor verloedering en gevoelens van onveiligheid bij buurtbewoners. Of die risico’s zich al dan niet daadwerkelijk realiseren is daarbij niet doorslaggevend. De ontbinding van de huurovereenkomst is dan ook toegewezen.
Heeft u een juridisch geschil waar u hulp bij wenst? Neem vrijblijvend contact op met één van onze specialisten. Zij zitten voor u klaar om u verder te helpen.
Leave a reply