Ontslagprocedure?

Ontslagprocedure

Een reorganisatie, bedrijfssluiting, werkweigering, verwijtbaar gedrag of veelvuldig ziekteverzuim? Dit kunnen redenen zijn voor het beëindigen van het contract van een personeelslid en de start van een ontslagprocedure.

Voorkom problemen!
Om juridische problemen te voorkomen is het belangrijk dat u de juiste ontslagprocedure inzet. Er zijn namelijk een aantal mogelijkheden om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. De prettigste manier voor beide partijen is uiteraard het ontslag met wederzijds goedvinden. Wanneer dit niet aan de orde is kan het ontslag verlopen via het UWV of de kantonrechter.

UWV of kantonrechter?
In veel gevallen wordt eerst een ontslagvergunning aangevraagd bij het UWV. Als deze wordt geweigerd kan alsnog een verzoek bij de kantonrechter worden ingediend. Voor advies over uw aanpak of begeleiding staan wij u graag bij. Neem contact op met onze ervaren juristen voor een passend advies.

Leave a reply