• Waarom een gerechtsdeurwaarder en geen incassobureau?

  Er zit een groot verschil tussen de behandeling van uw dossier door een incassobureau en een gerechtsdeurwaarder. Een incassobureau probeert met name via schriftelijke aanmaningen en telefonisch contact uw debiteur tot betaling te bewegen. Indien uw debiteur hierop niet tot betaling overgaat heeft een incassobureau geen verdere wettelijke bevoegdheden.

  Onze werkwijze als gerechtsdeurwaarderskantoor houdt in dat vaak als eerste actie direct bij uw debiteur wordt langsgegaan. Indien uw debiteur de vordering vervolgens niet voldoet, wordt in samenspraak met u bepaald of wij overgaan tot dagvaarden. De deurwaarder heeft namelijk exclusieve bevoegdheden tot het uitbrengen van de dagvaarding en het leggen van beslagen. Wij kunnen u voorzien van het gehele incasso-, gerechtelijke- alsook beslagtraject.

 • Welke gegevens zijn er nodig om mijn vordering in behandeling te nemen?

  Als u een vordering uit handen wilt geven kunt u gebruik maken van ons opdrachtformulier. Naast een ingevuld en ondertekend opdrachtformulier alsmede van kopie van uw legitimatie of recent uittreksel uit de Kamer van Koophandel ontvangen wij graag zoveel mogelijk onderbouwende stukken zoals de facturen, pakbon, bestelling, overeenkomst, aanmaningen, onderlinge correspondentie en uw algemene voorwaarden. Indien u aanvullende informatie over de debiteur heeft zoals bankrekeningnummers, klanten, werkgevers of persoonsgegevens ontvangen wij deze ook graag van u. De gegevens kunt u bij ons aanleveren per post fax of e-mail, indien gewenst kunt u de stukken ook tijdens kantooruren afleveren op ons kantooradres.

 • Wat kost het om een zaak uit handen te geven?

  Voor de kosten verwijzen wij u graag naar de tariefkaart. Uiteraard proberen wij zoveel mogelijk van de kosten te verhalen op uw debiteur. Het wettelijk vastgestelde Btag-tarief stelt voor elke handeling vast welk bedrag wij maximaal mogen verhalen op de debiteur. Indien alle verhaalbare kosten conform het Btag-tarief op de debiteur verhaald kunnen worden komt dus alleen het eventuele verschil tussen de kosten in de tarievenkaart en het Btag-tarief voor uw rekening.
  Indien uw vordering uiteindelijk niet kan worden geïncasseerd door bijvoorbeeld een faillissement of overlijden van uw debiteur zal het volledige tarief zoals weergegeven in de tariefkaart aan u worden gefactureerd.
  Om de kostenrisico’s te beperken kunnen wij u enkele passende oplossingen aanbieden in de vorm van de Debion overeenkomst.

 • Wat wordt bedoeld met de minnelijke en gerechtelijke fase?

  In de minnelijke fase, ook wel incassofase genoemd, wordt de debiteur gesommeerd uw vordering alsnog te voldoen. Gebeurt dit niet en/of voert de debiteur verweer tegen de vordering kan een gerechtelijke procedure gestart worden. De rechter zal een uitspraak doen met als resultaat een eindvonnis. Indien in dit vonnis uw debiteur tot betaling wordt veroordeeld kunnen wij overgaan tot formele kennisgeving en bevel en indien betaling alsnog uitblijft tot beslaglegging.

 • Wat houdt een comparitie van partijen in?

  Als er in uw zaak verweer wordt gevoerd door de wederpartij is het mogelijk dat de rechter een comparitie van partijen inlast. Dit houdt in dat beide partijen voor de rechter moeten verschijnen om daar nadere informatie te verstrekken over de zaak en de standpunten van de partijen. De rechter zal vrijwel altijd proberen aan te sturen op een schikking. Indien tussen de partijen een schikking wordt getroffen legt de rechter dit vast in een proces-verbaal, als de partijen er onderling niet uitkomen wordt de procedure voortgezet. Het kan zijn dat de rechter na de comparitie van partijen voldoende informatie heeft om vonnis te wijzen. In sommige gevallen is er na de comparitie van partijen echter nog een deskundigenoordeel of schriftelijke ronde nodig. Wij kunnen u uiteraard bijstaan als gemachtigde tijdens een comparitie van partijen.

 • De rechter heeft mijn vordering toegewezen, wat nu?

  Als de rechter uw vordering heeft toegewezen zoals gevorderd, houdt dit in dat u in het gelijk bent gesteld. Uw debiteur is hiermee door de rechter tot betaling veroordeeld. Het toewijzen van uw vordering en het incasseren van uw vordering zijn echter wel twee aparte zaken. Nadat uw vordering is toegewezen en het vonnis in ons bezit is, betekenen wij het vonnis aan uw debiteur. Op grond van de wet krijgt de debiteur in de regel twee dagen de tijd om alsnog tot betaling over te gaan. Wanneer er geen tijdige betaling plaatsvindt, kunnen wij overgaan tot beslaglegging op onder andere de inboedel, bankrekeningen, woningen en inkomstenbronnen.

Heeft u een vraag die op deze pagina niet wordt behandeld of wilt u meer informatie over een onderwerp, neem dan contact op met een van onze medewerkers.

Let op! De informatie op deze pagina dient slechts ter informatie. Aan de inhoud van de pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Onze diensten

 • Juridisch advies

  Nouta Westland Gerechtsdeurwaarders heeft door de jaren lange ervaring veel juridische “know how” opgebouwd.

 • Mediation

  Het komt vaak voor dat partijen in een geschil verwikkeld raken en er onderling niet meer uitkomen.

 • Spoedinterventie

  Nouta Westland Gerechtsdeurwaarders heeft door de jaren lange ervaring veel juridische “know how” opgebouwd.

 • Debiteurenbezoek

  Incasso procedures beginnen doorgaans met het verzenden van een brief naar een debiteur. Mooi, maar de gemiddelde debiteur is daarvan echt niet meer onder de indruk.

 • Voorwaardenscan

  Heeft u zich wel eens afgevraagd of uw algemene voorwaarden nog up-to-date zijn? Als uw algemene voorwaarden verouderd zijn loopt u een juridisch risico

 • Losse zaken

  Naast onze directe opdrachtgevers leveren wij ook losse dienstverlening voor indirecte opdrachtgevers zoals advocaten en incassobureaus. U kunt al uw exploten aanleveren

 • Rechtsbijstand

  Nouta Westland bemiddelt in conflicten en kan u bijstaan tijdens een gerechtelijke procedure voor de rechtbank.

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld u aan voor onze nieuwsbrief
ErrorHere

We hebben een nieuwe huisstijl én website.

 

Direct bezoeken >>