Overeenkomst of niet?

Wanneer komt een overeenkomst tot stand?

Deze vraag lijkt op het eerste gezicht eenvoudig te beantwoorden, toch blijkt in de (rechts) praktijk keer op keer deze vraag gesteld te moeten worden. Het eenvoudigste zou zijn wanneer er een door de contractspartijen ondertekende overeenkomst bestaat die de rechten en plichten van partijen vastlegt.In de dagelijkse praktijk waar vaak onder druk zaken geregeld moeten worden bestaat deze mogelijkheid niet altijd. Toch worden er wel degelijk overeenkomsten gesloten waaruit verplichtingen over en weer voortvloeien. Wij horen in de praktijk vaak de opmerking “wij doen dit al jaren zo en het gaat altijd goed”. Wij zien echter met name de zaken waarin het juist niet goed gegaan is en moeten ons met enige regelmaat de vraag stellen: bestaat er een overeenkomst tussen partijen? Vaak is deze vraag wel met “ja” te beantwoorden, de vraag die erop volgt is vaak ingewikkelder en luidt: “op welke wijze kunnen wij het bestaan van de overeenkomst bewijzen?”

Ook rechtbanken krijgen de vraag voorgelegd of er sprake is van een overeenkomst tussen partijen. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft in deze zaak overwogen op welke wijze hier naar gekeken wordt. Het gerechtshof overweegt als volgt:

“Of er tussen partijen een overeenkomst is gesloten dient te worden beoordeeld aan de hand van de inhoud van de bespreking van 24 februari 2011 en hetgeen partijen daarbuiten nog over en weer hebben verklaard, hoe zij zich over en weer hebben gedragen en hetgeen zij, rekening houdend met de wederzijdse belangen, redelijkerwijs uit de verklaringen en gedragingen mochten begrijpen en verwachten”

Uit deze op het eerste gezicht wat cryptische omschrijving blijkt dat alle feiten en omstandigheden mee kunnen wegen in de beoordeling. Het is daarom goed om eens na te gaan bij u zelf op welke wijze u eventueel het bestaan van een overeenkomst zou kunnen bewijzen in het geval u geen schriftelijke overeenkomst kunt sluiten, of wanneer een schriftelijke overeenkomst gewijzigd of aangevuld is, bijvoorbeeld in de situatie waarin meerwerk is geleverd.

Heeft u naar aanleiding van deze zaak vragen of wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem vrijblijvend contact op met één van onze specialisten. Zij zitten voor u klaar om u verder te helpen.


Leave a reply