Overeenkomsten goed geregeld?

Wat zijn overeenkomsten?

Bij het woord overeenkomst wordt veelal gedacht aan een schriftelijke afspraak die door de contractspartijen is ondertekend. De praktijk wijst uit dat zeer veel overeenkomsten niet of slechts gedeeltelijk schriftelijk worden vastgelegd. Dit betekent niet dat een mondeling gesloten overeenkomst geen overeenkomst zou zijn, integendeel!

Uit recente gerechtelijke uitspraken blijkt dat te makkelijk  gedane uitspraken die niet schriftelijk vastgelegd zijn in “de overeenkomst” toch onderdeel kunnen uitmaken van een overeenkomst. In deze uitspraak oordeelde de kantonrechter bijvoorbeeld dat de mededeling van de verkoper dat de verkochte bomen winterhard zouden zijn en dit uiteindelijk niet bleken te zijn, onderdeel uitmaakt van de overeenkomst. In een andere uitspraak oordeelde de kantonrechter op een zelfde wijze over de mededeling van de verkoper dat een keukenblad niet of niet snel zou vlekken zou geven terwijl dit uiteindelijk niet zo bleek te zijn.

De rechtspraak biedt talloze voorbeelden van soortgelijke uitspraken. Hieruit blijkt dat wat er mondeling is overeengekomen evenzogoed onderdeel uitmaakt van “de overeenkomst” als wat er schriftelijk overeengekomen is. Het kan om deze reden geen kwaad om bij uzelf eens na te gaan hoe één en ander bij u geregeld is. Wanneer u daarbij stuit op vragen of naar aanleiding van bovenstaande vragen heeft, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Onze specialisten zitten voor u klaar om u verder te helpen.

Leave a reply