Modernisering van bewijsrecht in civiele procedures

Het bewijsrecht in civiele procedures is eigenlijk aan modernisering toe. Recent hebben experts hierover advies uitgebracht. Een onderdeel hiervan ging over het proces-verbaal van constatering. Onder huidig recht wordt een proces-verbaal van constatering aangemerkt als een onderhandse akte. Verschillende partijen pleiten ervoor om een proces-verbaal van constatering de status van een authentieke akte te geven. Dit omdat een dergelijke akte dwingend bewijskracht heeft. Dit houdt in dat de rechter de inhoud van een proces-verbaal als waarheid dient aan te nemen tenzij er tegenbewijs wordt aangeleverd.

In een proces-verbaal van constatering worden bevindingen en waarnemingen door de gerechtsdeurwaarder als onafhankelijke partij vastgelegd. De deurwaarder heeft hiervoor uit hoofde van zijn ambt expertise en is eigenlijk het aangewezen beroep om waarnemingen c.q. bevindingen vast te leggen. Zo’n verklaring kan in verschillende situaties worden vastgesteld. De voorbeelden zijn oneindig, denk bijvoorbeeld aan een (auto)ongeluk, huurschade, burenruzie, schade aan uw huis c.q. auto. Omdat een proces-verbaal van constatering bewijskracht heeft zal dit in een later stadium wellicht als bewijsstuk kunnen dienen.

Uw recht hebben is niet altijd uw recht krijgen. Mocht u als eisende partij een vordering hebben waar tegen verweer wordt gevoerd dan is het uitermate van belang om het verweer te kunnen weerleggen door middel van bewijsmiddelen. Het verweer kan dan worden ontkracht zodat de discussie omtrent de feiten hiermee wordt weggenomen. Een proces-verbaal van constatering kan hieraan bijdragen.

Mocht u nog vragen hebben of wil u meer weten over dit onderwerp. Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn u graag van dienst!

 • Juridisch advies

  Nouta Westland Gerechtsdeurwaarders heeft door de jaren lange ervaring veel juridische “know how” opgebouwd. Nouta Westland Gerechtsdeurwaarders is in 2010 gestart met Lees verder

 • Mediation

  Het komt vaak voor dat partijen in een geschil verwikkeld raken en er onderling niet meer uitkomen. Een juridische procedure is dan vaak niet de oplossing voor het geschil.  Lees verder

 • Spoedinterventie

  Nouta Westland Gerechtsdeurwaarders heeft door de jaren lange ervaring veel juridische “know how” opgebouwd. Nouta Westland Gerechtsdeurwaarders is in 2010 gestart met een Lees verder

 • Debiteurenbezoek

  Incasso procedures beginnen doorgaans met het verzenden van een brief naar een debiteur. Mooi, maar de gemiddelde debiteur is daarvan echt niet meer onder de indruk.  Lees verder

 • Voorwaarden scan

  Heeft u zich wel eens afgevraagd of uw algemene voorwaarden nog up-to-date zijn? Als uw algemene voorwaarden verouderd zijn loopt u een juridisch risico. Lees verder

 • Losse zaken

  Naast onze directe opdrachtgevers leveren wij ook losse dienstverlening voor indirecte opdrachtgevers zoals advocaten en incassobureaus. U kunt al uw exploten aanleveren  Lees verder

 • Rechtsbijstand

  Nouta Westland bemiddelt in conflicten en kan u bijstaan tijdens een gerechtelijke procedure voor de rechtbank. Hierbij raden wij een ieder aan  Lees verder

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld u aan voor onze nieuwsbrief
ErrorHere