Proces verbaal van constatering

Modernisering van bewijsrecht in civiele procedures

Het bewijsrecht in civiele procedures is eigenlijk aan modernisering toe. Recent hebben experts hierover advies uitgebracht. Een onderdeel hiervan ging over het proces-verbaal van constatering. Onder huidig recht wordt een proces-verbaal van constatering aangemerkt als een onderhandse akte. Verschillende partijen pleiten ervoor om een proces-verbaal van constatering de status van een authentieke akte te geven. Dit omdat een dergelijke akte dwingend bewijskracht heeft. Dit houdt in dat de rechter de inhoud van een proces-verbaal als waarheid dient aan te nemen tenzij er tegenbewijs wordt aangeleverd.

In een proces-verbaal van constatering worden bevindingen en waarnemingen door de gerechtsdeurwaarder als onafhankelijke partij vastgelegd. De deurwaarder heeft hiervoor uit hoofde van zijn ambt expertise en is eigenlijk het aangewezen beroep om waarnemingen c.q. bevindingen vast te leggen. Zo’n verklaring kan in verschillende situaties worden vastgesteld. De voorbeelden zijn oneindig, denk bijvoorbeeld aan een (auto)ongeluk, huurschade, burenruzie, schade aan uw huis c.q. auto. Omdat een proces-verbaal van constatering bewijskracht heeft zal dit in een later stadium wellicht als bewijsstuk kunnen dienen.

Uw recht hebben is niet altijd uw recht krijgen. Mocht u als eisende partij een vordering hebben waar tegen verweer wordt gevoerd dan is het uitermate van belang om het verweer te kunnen weerleggen door middel van bewijsmiddelen. Het verweer kan dan worden ontkracht zodat de discussie omtrent de feiten hiermee wordt weggenomen. Een proces-verbaal van constatering kan hieraan bijdragen.

Mocht u nog vragen hebben of wil u meer weten over dit onderwerp. Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn u graag van dienst!

Leave a reply