Schuldhulpverlening, hoe werkt het?

Schuldhulpverlening

Indien een debiteur door de bomen het bos niet meer ziet door de torenhoge schulden die hij heeft, dan kan hij een beroep doen op schuldhulpverlening. Wat moet u doen en waartoe bent u verplicht als u een debiteur heeft die een schuldhulpverlenende instantie heeft ingeschakeld?

Minnelijk traject
In het minnelijk traject wordt u als schuldeiser door de schuldhulpverlener benaderd om de schulden te regelen. Hieruit komt een voorstel waarmee u al dan wel of niet akkoord kunt gaan. In de praktijk is dit vaak een (zeer) klein percentage van uw vordering tegen finale kwijting van het restant. In deze fase heeft u nog de vrije keuze. Er is alleen sprake van een succesvol minnelijk traject als alle schuldeisers akkoord zijn gegaan met het gedane voorstel.

Dwangakkoord en WSNP
Indien niet alle schuldeisers in het minnelijke traject akkoord zijn gegaan met het gedane voorstel dan heeft uw debiteur nog de mogelijkheid om de rechter te verzoeken zijn voorstel op te leggen aan de onwillige schuldeisers. Als de rechter dit toewijst bent u verplicht om akkoord te gaan met het voorstel. Als de rechter het verzoek tot het dwangakkoord heeft afgewezen, dan heeft uw debiteur nog de mogelijkheid om een verzoek tot toetreding van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen in te dienen. Als uw debiteur dit traject goed heeft doorlopen, dan kan de rechter een zogenaamde schone lei verstrekken.Heeft uw debiteur zich aangemeld voor schuldhulpverlening of dreigt hij met een dwangakkoord of toelating tot WSNP? Ga niet direct akkoord met een voorstel maar neem eerst contact op met onze specialisten, wij adviseren u graag!

Leave a reply