Tijdelijk een Mercedes?

In bezit van een Mercedes?

Door de sleutels van de Mercedes te overhandigen aan de koper heeft de verkoper de auto in de macht van de koper gebracht. Daarmee is voldaan aan het leveringsvereiste. Door partijen is echter afgesproken dat de auto pas op naam van de koper gezet werd als hij de gehele koopprijs voldaan had, een soort van eigendomsvoorbehoud dus. 

Nu de koper slechts de helft van de koopsom heeft voldaan en hij na vijf maanden de Mercedes heeft teruggebracht, naar eigen zeggen omdat hij de auto toch te opzichtig en niet comfortabel genoeg vond, moet het, naar het oordeel van de kantonrechter, er voor gehouden worden dat de koper de opschortende voorwaarde (volledige betaling) niet zal vervullen. Dit betekent dat er geen sprake is geweest van eigendomsoverdracht van de Mercedes. De Mercedes is in eigendom van de verkoper gebleven.

Met het retour krijgen van de auto kwam de verkoper in de situatie dat hij én beschikte over het door de koper betaalde bedrag van in totaal € 26.500,00 en weer de beschikking had over de Mercedes. Dit is volgens de kantonrechter onaanvaardbaar. De verkoper dient dan ook het door de koper betaalde bedrag minus een gebruiksvergoeding van € 1.500,00 aan de koper terug te betalen.

Heeft u een juridisch geschil waar u hulp bij wenst? Neem vrijblijvend contact op met één van onze specialisten. Zij zitten voor u klaar om u verder te helpen.

Leave a reply