Ontslagvergoeding na uitschelden

Ontslag na uitschelden klant, toch ontslagvergoeding

Een werkgever heeft één van zijn werknemers ontslagen nadat de betreffende werkneemster een klant ernstig heeft uitgescholden. De medewerkster was werkzaam op het contactcenter waar telefonische klantcontacten worden afgehandeld voor enkele grote opdrachtgevers. De medewerkster heeft gezien haar functie getekend voor de gedragsnormen van het bedrijf en de bijbehorende sancties bij overtreding.

Nadat de medewerkster gedurende een aantal jaar diverse keren gewaarschuwd is vanwege haar beperkte klantvriendelijkheid kwam opnieuw een onacceptabel gesprek naar voor uit de ter training opgeslagen gesprekken. Vanwege de scheldpartij jegens de klant heeft de werkgever de werkneemster geschorst en de rechter verzocht de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn en zonder transitievergoeding (ontslagvergoeding) te ontbinden vanwege ernstig verwijtbaar gedrag.

Onder de omstandigheden acht de rechter het optreden van de werkneemster zodanig verwijtbaar dat niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. De kantonrechter is echter van oordeel dat de handelwijze niet als ‘ernstig verwijtbaar’ kan worden gekwalificeerd. Haar handelen, hoe laakbaar ook, rechtvaardigt niet dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden zonder dat haar een transitievergoeding toekomt en zonder inachtneming van de opzegtermijn.

Ondanks het in dit geval logisch lijkt dat de werkneemster is ontslagen komt er in de beoordeling van de rechter toch meer bij kijken dan de werkgever vooraf wellicht dacht. Heeft u een juridisch geschil waarin u niet voor verassingen wilt komen te staan? Neem vrijblijvend contact op met één van onze specialisten. Zij zitten voor u klaar om u verder te helpen.

Leave a reply