Verjaring en stuiting

Verjaringstermijn

Bij het vorderen van uw openstaande posten dient u rekening te houden met de verjaringstermijn. Vorderingen tussen bedrijven verjaren, uitzonderingen daargelaten, normaliter na 5 jaar. Verjaring is echter te voorkomen door deze te stuiten.

Onlangs heeft de rechtbank een uitspraak gedaan waarin bepaald is dat de verjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig het recht op nakoming voorbehoudt.

Over het aangevoerde argument dat de ontvangen brief niet van de eisende partij is maar van een andere, aan eisende partij verbonden vennootschap oordeelt de rechter dat de brief niet los kan worden gezien van de eerdere brieven aan gedaagde, welke wel afkomstig waren van de juiste partij.

In de brieven wordt duidelijk vermeld wat de vordering betreft, in samenhang beschouwd laat dit dan ook geen andere uitleg toe dan dat de verjaring is gestuit.

Heeft u vragen over de verjaring van uw vorderingen, schroom niet en neem contact op met één van onze specialisten. Zij zitten voor u klaar om u verder te helpen.

Leave a reply