Verjaring van uw vordering?

Verjaring

Heeft u nog niet gefactureerde posten openstaan? Het gevaar van het lang laten openstaan van posten is verjaring. Als u te lang wacht met het incasseren  van uw vordering loopt u namelijk het risico dat de vordering oninbaar is geworden omdat deze verjaard is.

Verschillende vorderingen
Er is onderscheid te maken tussen een aantal vorderingen. Een vordering gebaseerd op bijvoorbeeld een vonnis verjaart na 20 jaar, een factuur na 5 jaar en een  vordering gebaseerd op een consumentenkoop al na slechts 2 jaar.

Incasseer uw geld
Om te voorkomen dat uw vordering verjaart kunt u de verjaring stuiten door bijvoorbeeld per deurwaarder een sommatie-exploot te laten betekenen. U  kunt uw vorderingen ook uit handen geven om zodoende een vonnis te verkrijgen waarin uw debiteur tot betaling veroordeeld wordt. Met dit vonnis is uw  vordering minimaal 20 jaar lang te verhalen op de debiteur. Wij ondersteunen u graag bij het incasseren van uw onbetaalde vorderingen, van eerste sommatie, gerechtelijke procedure tot aan het leggen van beslagen.

Leave a reply