Verplicht tuinieren?

Kosten voor tuin en groenvoorziening

In onderhavige zaak heeft de eigenaar van de tuin- en de omringende groenvoorziening aan de kantonrechter gevraagd of zij gerechtigd is om aan de huurders van de betreffende flat de kosten van het onderhoud van de tuin- en groenvoorziening van zowel de binnentuin als de omringende groenvoorziening in rekening te brengen.

Duidelijk is dat de bedoelde tuin- en groenvoorziening deel uitmaakt van het gehuurde. De kantonrechter heeft geconstateerd dat er geen eensluidend oordeel kan worden gegeven over de openbaarheid van de bestemming van de totale tuinvoorziening omdat ze dusdanig verschillend zijn.

Ten aanzien van de binnentuin komt de kantonrechter tot de conclusie dat het een openbaar karakter heeft en vrij voor een ieder toegankelijk is. Omdat het genot wordt ontleend aan de openbare bestemming, en niet aan de huurovereenkomst, kan de eigenaar de onderhoudskosten van de binnentuin niet in rekening brengen.

Volgens de kantonrechter draagt de omringende groenvoorziening geen openbaar karakter. Het is niet voor een ieder toegankelijk. Sterker nog, evenmin vrij toegankelijk voor de bewoners van de betreffende flat. Op grond van de feiten, omstandigheden en constateringen acht de kantonrechter het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet aanvaardbaar dat de kosten bij de huurders in rekening worden gebracht.

Heeft u vragen over een juridisch geschil? Neem vrijblijvend contact op met één van onze specialisten. Zij zitten voor u klaar om u verder te helpen.

Leave a reply