Vordering op consument uit handen geven? Incassokosten verhalen?

Wilt u een vordering op een consument uit handen geven? Let dan goed op dat uw laatste sommatie voldoet aan de meest recente ontwikkelingen.

De Hoge Raad heeft onlangs een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de uitleg van de in 2012 ingevoerde wet incassokosten (WIK). De Hoge Raad heeft in deze  uitspraak recent diverse nadere eisen gesteld aan de laatste aanmaning (WIK brief) die u aan uw debiteur moet verzenden om aanspraak te kunnen maken op de vergoeding van incassokosten. De belangrijkste wijzigingen zijn ;

  • de termijn van 14 dagen vangt aan op de dag ná het ontvangen van de WIK brief.
  • Formuleringen in de WIK brief zoals “binnen veertien dagen na heden of binnen veertien dagen na verzending van deze brief “ zijn onjuist. Een juiste formulering is : “binnen 14 dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd
  • U moet kunnen bewijzen dat de WIK brief door uw debiteur ontvangen is.

 

Gevolgen van deze uitspraak

Om aanspraak op vergoeding van incassokosten door uw consument debiteur te kunnen blijven maken moet uw WIK brief voldoen aan de juiste termijnstelling en bewoordingen zoals door de Hoge Raad is bepaald. Daarnaast moet u kunnen aantonen dat uw WIK brief  ook daadwerkelijk ontvangen is door uw debiteur.  Dit laatste is in de praktijk vrijwel onmogelijk.

Zelfs wanneer u de brief aangetekend verzendt heeft u slechts een bewijs van verzending. Daarmee is niet bewezen dat de brief daadwerkelijk door de betrokkene is ontvangen!

Wij van Nouta Westland gerechtsdeurwaarders bieden u de mogelijkheid om dit traject geheel van u over te  nemen en wel zodanig dat u altijd kunt bewijzen dat deze brief ook bij uw debiteur is aangekomen!

Interesse? Neem contact op met één van onze specialisten, zij zitten voor u klaar om u verder te helpen.

Leave a reply