Wanbetalende huurder

Weg = weg

Wat is voor een verhuurder vervelender dan een wanbetalende huurder? Op dat moment ontstaat doorgaans het gevoel om deze zo snel mogelijk uit het pand te zetten. Een gedwongen ontruiming is in bepaalde gevallen noodzakelijk. De deurwaarder is dan wettelijk bevoegd om de roerende zaken uit het pand te verwijderen en aan de openbare weg te plaatsen. Hiervoor is de toestemming van de eigenaar van de roerende zaken niet nodig. De ambtelijke taak van de deurwaarder eindigt vanaf het moment dat deze de roerende zaken aan de openbare weg heeft geplaatst. Wat er vervolgens met deze roerende zaken gebeurt valt niet onder de verantwoordelijkheid van de deurwaarder.

De nazorg van deze roerende zaken is voor de eigenaar van de roerende zaken. Mochten de roerende zaken worden gestolen of kwijt raken dan betekent dat weg = weg. Als de eigenaar van de roerende zaken deze niet tijdig wegneemt en afvoert dan kan de gemeente deze roerende zaken opslaan en de kosten bij de eigenaar in rekening brengen. Na het verstrijken van een bepaalde termijn kan de gemeente die roerende zaken verkopen of vernietigen. De gemeente is hiertoe evenwel niet verplicht.

Heeft u te maken met een wanbetalende huurder of heeft u vragen naar aanleiding van bovengenoemd stuk? Schroom niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn u graag van dienst!

Leave a reply