Als uw administratie verloren gaat?

Als u bewust geen administratie voert komt u uiteindelijk in de problemen met de belastingdienst. Maar wat als de administratie wordt gestolen of op een andere manier verloren gaat?

Uw administratieplicht
Als onderneming bent u uiteraard verplicht een deugdelijke boekhouding te voeren. Deze administratie moet u volgens de wettelijke bewaarplicht nog eens 7 tot 10 jaar bewaren. Dit klinkt allemaal vanzelfsprekend, maar uw boekhouding kan ook worden gestolen of verloren gaan door bijvoorbeeld brand. Hoe voorkomt u in dit geval problemen met de belastingdienst? Vrijwel de enige mogelijkheid waar de belastingdienst genoegen mee neemt is overmacht. U dient in dit soort gevallen aan te tonen dat het ontbreken van de boekhouding werkelijk niet aan u toerekenbaar is.

Rechtspraak
Onlangs heeft de rechtbank Breda een uitspraak gedaan waarin het risico op het verloren gaan van de boekhouding grotendeels voor rekening van de ondernemer blijft. Bij de ondernemer in deze uitspraak is de boekhouding uit de auto gestolen. De rechtbank vindt dat de ondernemer hiermee het risico op diefstal neemt en dus geen sprake is van overmacht. Dit geldt eveneens voor gevallen waarin de ondernemer de administratie op slechts één medium opslaat en verder niet over kopieën beschikt.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of advies ontvangen van onze ervaren juristen neem dan contact op met onze medewerkers.

Leave a reply