Wat is retentierecht?

Iedere ondernemer heeft wel eens te kampen met onbetaalde facturen. Uiteraard weet u hiervoor de weg naar ons kantoor te vinden. Wanneer u echter in verband met uitgevoerde werkzaamheden nog zaken van uw debiteur onder zich heeft, dan kunt u deze onder zich houden tot uw debiteur uw factuur(en) heeft voldaan. Dit wordt met een juridische term het ‘retentierecht’ genoemd. In de bouw wordt het vaak gebruikt. De aannemer levert het gebouw dan niet op, zolang hij niet betaald wordt. Een ander bekend voorbeeld is een garagehouder die een auto heeft gerepareerd. Zolang de factuur voor deze reparatie niet betaald wordt, hoeft de garagehouder de auto niet terug te geven.

Voor een succesvol beroep op het retentierecht moet aan een aantal vereisten voldaan zijn. Uw vordering moet opeisbaar zijn, u moet de directe macht over de zaak uitoefenen en deze feitelijke macht moet naar buiten toe ook (her)kenbaar zijn. Het retentierecht blijkt in de praktijk een sterk incassomiddel. Ook wanneer u de vordering ter incassering aan ons kantoor zou overdragen, dan kan het retentierecht in een later stadium door ons overgenomen worden en daadwerkelijk door de deurwaarder uitgewonnen worden door een openbare verkoop.

Dit nieuwsbericht schetst enkel de hoofdlijnen van het retentierecht, het uitoefenen van dit recht blijft altijd maatwerk zoals bijvoorbeeld blijkt uit deze uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hierin is de rechtmatigheid van het retentierecht ter discussie gesteld. Neem daarom voor meer informatie altijd eerst contact op met één van onze specialisten.

Leave a reply