Wetsvoorstel aanpak faillissementsfraude

Faillissementsfraude

Wellicht heeft u het zelf eens meegemaakt, een klant die niet betaalt en zich verschuilt achter vennootschappen die failliet worden verklaard. Onder omstandigheden kan dat soms leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. In de meeste gevallen echter niet. Dit zorgt voor grote frustraties bij de met de openstaande vorderingen achterblijvende schuldeisers.

Bestuursverbod
De overheid probeert hieraan een einde te maken middels een nieuw wetsvoorstel. Het voorstel houdt in dat een bestuurder van een rechtspersoon een bestuursverbod kan worden opgelegd van maximaal 5 jaar. Bij aantoonbaar onbehoorlijk bestuur, of  kort op elkaar volgende faillissementen en fraude middels een web van rechtspersonen kan er onder omstandigheden een bestuursverbod volgen.

Openbaar register
Het ligt daarbij in de bedoeling, aldus dat wetsvoorstel volgend, om daar transparantie in te geven. Hoe?  Middels een digitaal register waarin bestuursverboden zullen worden geregistreerd. Dan kunnen bijvoorbeeld de notaris en de Kamer van Koophandel oprichting en inschrijving van een vennootschap weigeren.  Op deze manier zal kunnen worden voorkomen dat zich herhaling voordoet. Dit zal kunnen bijdragen tot meer zekerheid met degene met wie u zaken doet.

Zo lang dat wetsvoorstel nog niet door de kamers is goedgekeurd hebben we te maken met de bestaande situatie. Het blijft belangrijk om bij openstaande vorderingen zo snel mogelijk juridische actie te nemen. Daarbij kunnen wij u onder andere via onze juristen terzijde bij staan.

Leave a reply